Contact Us
Privat Joint Stock Company
"Zaporizhzhya Confectionery "ZKF"
UKRAINE, Zaporizhzhya, 69063,  Svyatogo Mykolaya Str. 7

e-mail:  info@zkf.ua
https://vk.com/zkfkonditerka


Tel: +38 (061) 228-00-04 - Local Sales Dept.

Tel/Fax: +38 (061) 228-00-02 - Sales & Marketing Dept. 

Tel/Fax: +38 (061) 228-05-00 - Reception
Feedback