< ПОВЕРНУТИСЯ НАЗАД

Збори акціонерів
2014:
Результати голосування
Протокол Загальних зборів
Повідомлення про проведення зборів (порядок денний)

2015:
Повідомлення про проведення зборів (порядок денний)
Результати голосування

2016:
Повідомлення про проведення зборів (порядок денний)
Результати голосування

2017:
Повідомлення про проведення зборiв (порядок денний)
Результати голосування

2018:
Повідомлення про проведення зборiв (порядок денний)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Підсумки голосування від 26.04.18 р.
Підсумки голосування від 17.09.18 р.

2019:
Повідомлення про проведення зборів (порядок денний)
Електронний підпис керівника
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Підсумки голосування від 20.02.19 р.
Повідомлення про проведення зборів (порядок денний)
Електронний підпис керівника
Підсумки голосування від 23.04.19 р.
Інформація для акціонерів від 21.05.2019 р.
Спростування
Електронний підпис керівника
Повідомлення про проведення зборів
Електронний підпис керівника
Підсумки голосування від 23.05.19 р.
Повідомлення про проведення зборів 02.08.2019 р.
Електронний підпис керівника
Спростування інформації
Електронний підпис керівника
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Інформація для акціонерів від 29.07.2019 р.
Повідомлення про проведення зборів 19.09.2019 р.
Електронний підпис керівника
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Інформація для акціонерів від 18.09.2019 р.
Повідомлення про проведення зборів 04.12.2019 р.
Електронний підпис керівника
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

2020:
Інформація про спростування регулярної інформації емітента за 2018 рік розміщена 13.02.2020 року
Повідомлення про проведення зборів 24.12.2020 р. (розміщено на сайті 08 грудня 2020 року)
Електронний підпис керівника
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Електронний підпис керівника
Підсумки голосування 24.12.2020 р.
2021:
Повідомлення про проведення зборів 20.04.2021 року
Електронний підпис керівника
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій